تبلیغات
وبلاگ پزشکان طب سوزنی ایران - درباره ما
دست در دست هم پیشرفت را تجربه کنیم.

دکتر مجید فدایی MBBS MD (طب سوزنی از چین),

دبیر علمی انجمن طب سوزنی ایران

سوابق علمی :

14 سال سابقه تجربی درمانی و آموزشی پزشکان داخل وخارج از کشور:

12. دارای مدرک بین المللی طب سوزنی از چین 1998 (1376)

3. پایان نامه دکترای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران 1382
a. مدرس طب سوزنی پاکستان 1998-2001.
b.     مدرس طب سوزنی مقد ماتی  بدن و گوش  ( دانشگاه تهران 1386-87)
c.      مدرس طب سوزنی مقد ماتی بدن و گوش  ( دانشگاه ایران ـ 1388-87) . متخصصین طب ورزشی.
d.     مدرس طب سوزنی مقد ماتی بدن و گوش  و تخصصی ( رزیدنت های طب فیزیکی 1386-تا به امروز).
e.     عضو اصلی انجمن علمی طب سوزنی ایران .
f.       دبیر علمی انجمن علمی طب سوزنی ایران1389 تا به امروز.
g.     مدرس طب سوزنی پیشرفته (mechanism of acupuncture and its application in pain control)
h.     مسوول کلینیک طب سوزنی در بیمارستان بقیه الله (تهران) و مسوول آموزش تخصصی رزیدنت های طب فیزیکی(در حال حاضر).
i.       مسوول کلینیک طب سوزنی در بیمارستان امام رضا(تهران) و مسوول آموزش تخصصی رزیدنت های طب فیزیکی(85تا سال 89).
مدرس طب سوزنی بدن به متخصصین طب ورزشی دانشگاه تهران (بیمارستان حضرت رسول ) 1390

مدرس حرفه ایی تکنیکهای برتر طب سوزنی

اهداف وبلاگ:

ارتقای سطح تبادل علمی پزشکان طب سوزنی کشور .