تبلیغات
وبلاگ پزشکان طب سوزنی ایران - مجله داخلی طب سوزنی گوش
دست در دست هم پیشرفت را تجربه کنیم.

همکاران میتوانند با استفاده از تیتر های اشاره شده در ذیل کیس های خود را ارسال نمایند.

تیتر یا نام بیماری :

نام و نام خانوادگی پزشک :

  آدرس کامل  پزشک :

ایمیل:

موبایل :

تلفن مطب :

Chief complain    یا شرح حال (یا خلاصه ای از شرح حال) بیمار:

معاینات و نتایج آنها :

آزمایشات درخواستی  یا نتایج آزمایشات ( در صورت نیاز ) :

نتایج  تصویر برداری ( MRI ,SONGRAPHY , X-RAY ) در صورت نیاز :

تشخیص بیماری :

روش درمان  و دلایل انتخاب نقاط:

نقاط طب سوزنی گوش :

 نقاط دانه گذاری گوش :

تعداد جلسات و دفعات ان با ذکر تواتر :

نتایج درمان :

بحث و گفتگو در صورت نیاز :

تاریخ ارسال case report : 

کیس ها باید تا  قبل از تاریخ 30 هر ماه به  آدرس : tebesozani@gmail.com ,   و یک کپی از ان برای بایگانی بهedu@tebesozani.com  ارسال گردد تا در تاریخ چهارم  ماه بعد ,مجله برای همکارانی که در ان ماه کیس ارسال کرده اند ارسال  گردد.