تبلیغات
وبلاگ پزشکان طب سوزنی ایران - انرژی مصرفی فعالیتهای ورزشی را چگونه محاسبه كنیم؟
دست در دست هم پیشرفت را تجربه کنیم.

انرژی مصرفی فعالیتهای ورزشی را چگونه محاسبه كنیم؟

نویسنده :
تاریخ:دوشنبه 22 مهر 1392-09:37 ب.ظ

دکتر شهرام محقق

متخصص پزشکی ورزشی،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،بیمارستان لقمان

نوشته شده برای وبلاگ پزشکان طب سوزنی ایران  

E mail: Dr_mohaghegh@yahoo.com

محاسبه انرژی مصرفی در حین فعالیتهای بدنی و  ورزشی برای محاسبه كل انرژی مصرفی بدن در طول شبانه روز  حایز اهمیت است. برای مثال در تجویز رژیمهای غذایی به افراد  عادی و ورزشكار  جهت  درمان چاقی یا لاغری  محاسبه انرژی فعالیتهای فیزیكی و  ورزشی جهت محاسبات انرژی مورد نیاز بدن در شبانه روز ضروری است. گرچه در افراد عادی و كم تحرك این میزان انرژی بخش كوچكی از انرژی مورد نیاز آنها را در شبانه روز شامل میشود در افراد ورزشكار بسته به شدت ورزش میتواند تا چندین برابر انرژی مصرفی پایه فرد را شامل شود.

انرژی مصرفی در حین فعالیتهای ورزشی وابسته به عوامل مختلفی است كه مهمترین آنها شدت ورزش و وزن فرد است. باید توجه داشت كه درك افراد از شدت فعالیت فیزیكی متفاوت بوده و به سطح آمادگی جسمانی و وضعیت فكری و روحی آنان وابسته است. برای روشن شدن موضوع به مثال زیر توجه كنید. فرض كنید دو  فرد با سطح آمادگی جسمانی متفاوت(ورزشكار و آماتور) ولی هم وزن بر روی تردمیل با سرعت یكسانی میدوند. با اینكه میزان مصرف انرژی فعالیت ورزشی آنها بر روی تردمیل تقریبا با یكدیگر برابر است درك آنها از شدت ورزش متفاوت بوده و فرد ورزشكار شدت ورزش را كمتر از فرد آماتور ارزیابی میكند. حال فرض كنید فرد ورزشكاری در دو وضعیت روحی مختلف با سرعت ثابت بر روی ترد میل میدود. درنظر او شدت ورزش در حالتی كه وضعیت روحی بهتری دارد كمتر از حالتی است كه وضعیت روحی نامناسبی دارد.

همانگونه كه گفته شد وزن افراد یكی از عوامل مهم در تعیین انرژی مصرفی آنان در حین ورزش و فعالیت بدنی  است و افراد سنگینتر در شرایط مشابه انرژی بیشتری مصرف میكنند. به همین دلیل و برای یكسان شدن نحوه محاسبه ، انرژی مصرفی ورزشی فرد را بر حسب یك كیلوگرم از وزن بدن در حال استراحت سنجیده و به آن معادل متابولیك یا Metabolic equivalant یا MET گفته میشود. در واقع یك واحد  MET  برابر انرژی مصرفی فرد به ازا هر كیلوگرم وزن خود در حالت استراحت است كه تقریبا معادل 1 كیلوكالری در هر ساعت به ازا هر كیلوگرم وزن  بوده و در افراد مختلف تقریبا ثابت است. بر این اساس فعالیت ورزشی یا بدنی كه شدت آن 4 MET باشد به این معنی است كه فرد در حین انجام آن فعالیت بدنی  4 برابر انرژی مصرفی  پایه(در حال استراحت  )خود  را مصرف میكند.باید توجه داشت انرژی محاسبه شده در حین فعالیت ورزشی شامل انرژی مصرفی در حال استراحت( انرژی پایه) هم شده و برای محاسبه میزان انرژی مصرفی ناشی از صرف فعالیت ورزشی باید این میزان انرژی  (انرژی مصرفی در حال استراحت) را  از انرژی محاسبه شده كاست. برای روشن شدن موضوع به مثال زیر توجه كنید. فرض كنید آقای 70 كیلویی با شدت 4 MET در حال پیاده روی است  . این امر بدین مفهوم است كه انرژی مصرفی بدن وی در حین فعالیت بدنی 4 برابر انرژی مصرفی پایه وی در حال استراحت(1MET ) است. . از آنجاییكه همانگونه كه گفته شد انرژی پایه فرد در حال لستراحت معادل یك MET در نظر گرفته میشود در واقع این فرد در حین فعالیت ورزشی مصرف انرژی معادل سه MET ناشی از انجام فعالیتهای ورزشی خواهد داشت. همانگونه كه گفته شد انرژی مصرفی پایه این فرد برابر با حاصل ضرب عدد 1 در وزن بدن وی(70 كیلوگرم) در هر ساعت است كه معادل 70 كیلوكالری در هر ساعت خواهد شد.بر این اساس  اگر این فرد  یك ساعت با شدت 4 MET پیاده روی كند  انرژی مصرفی وی در حین فعالیت ورزشی معادل 4 برابر انرژی پایه وی  یعنی 280    كیلوكالری است. از آنجاییكه فرد در حین ورزش نیازمند انرژی پایه برای حفظ  ساختار بدن خود است  برای محاسبه  انرژی فعالیت ورزشی مازاد بر انرژی مصرفی پایه باید این میزان انرژی (انرژی پایه )را از میزان محاسبه شده  كاست. لذا در صورتی كه بخواهیم انرژی مصرفی ناشی از صرف فعالیت بدنی  را در حین پیاده روی محاسبه كنیم باید انرژی مصرفی پایه یعنی 70 كیلوكالری را از میزان محاسبه شده(280 كیلو كالری) بكاهیم كه  در این صورت به عدد 210  كیلوكالری خواهیم رسید.  یك راه ساده برای محاسبه انرژی فعالیت بدنی آنست كه از فرمول استفاده كنیم .بر اساس فرمول  كه مبنای محاسبه آن روابط اشاره شده در بالاست در صورتی كه معادل متابولیك یك فعالیت بدنی را بدانیم كافی است برای محاسبه میزان مصرف انرژی آن فعالیت بر حسب كیلوكالری در دقیقه ، عدد معادل متابولیك(MET) را در ضریب ثابت 3.5 و وزن فرد بر حسب كیلوگرم  ضرب كرده  و  عدد حاصل را بر 200 تقسیم كنیم. به مثال زیر توجه فرمایید. ورزشكار 70 كیلویی شروع به پیاده روی با شدت 5 MET بمدت 30 دقیقه  مینماید.  انرژی مصرفی وی در حالت پیاده روی در یك دقیقه بر حسب كیلوكالری برابر است حاصلضرب عدد 5 (معادل متلبولیك) در وزن فرد ( 70) در  ضریب 3.5 تقسیم بر عدد 200  كه برابر با 6.125 كیلو كالری در دقیقه است . برای محاسبه انرژی مصرفی در حین فعالیت بدنی در 30 دقیقه باید این عدد را در 30 ضرب كرده كه به عدد 183.75  كیلو كالری خواهیم رسید.در صورتی كه بخواهیم  انرژی مصرفی ناشی از صرف فعالیت بدنی (پیاده روی) را در این مدت محاسبه كنیم باید انرژی مصرفی پایه را از آن بكاهیم .برای این منظور كافی است كه در فرمول فوق  بجای معادل متابولیك از عدد 1 استفاده كنیم  كه در اینصورت انرژی مصرفی پایه در هر دقیقه بر حسب كیلوكالری برابر خواهد بود در حاصلضرب عدد1 در 3.5 در وزن (70) تقسیم بر عدد 200 كه مساوی 1.225 كیلو كالری در دقیقه و یا 36.75 كیلوكالری در 30 دقیقه خواهد شد. از تفاضل 183.75 و 36.75 به عدد نهایی 147 كیلوكالری خواهیم رسید كه  انرژی مصرفی ناشی از صرف فعالیت بدنی این شخص است.

 برای محاسبه از طریق  فرمول لازم است كه از میزان متابولیك فعالیتهای ورزشی اطلاع اجمالی داشته باشیم. فعالیتهای ورزشی بر اساس MET  آنها به انواع سبك (كمتر از 3 MET)، متوسط(3 تا 6  MET ) و شدید( بیش از 6MET ) طبقه بندی میشوند. برای مثال پیاده روی بسته به سرعت آن میتواند جز فعالیتهای ورزشی سبك ، متوسط و یا شدید طبقه بندی شود..

 فعالیتهای ورزشی و بدنی كه در  گروه با شدت سبك طبقه بندی میشوند عبارتند از پیاده روی خیلی نرم در سطح صاف (برابر با 2 واحد متابولیك) ، كارهای سبك خانه نظیر ظرف شویی، اتوكشی،آشپزی و مرتب كردن خانه، كار با رایانه، كارهای دفتری، بازیهای نشستنی (برابر با 5/1 واحد متابولیك) ، بیلیارد ، دارت، ماهیگیری در حال نشسته، استفاده از ابزار موسیقی در حالت نشسته (برابر با 2 تا 5/2 واحد متابولیك).

فعالیتهای ورزشی و بدنی كه در  گروه با شدت متوسط طبقه بندی میشوند عبارتند از پیاده روی با سرعت متوسط تا  بالا (3تا 4 مایل در ساعت) در سطح صاف(برابر با 3 تا 5 واحد متابولیك) ، كارهای  نسبتا مشكل در خانه شامل شستن شیشه و خودرو ، جاروبرقی . نظافت منزل در حالت ایستاده، شستن فرش، كارهای باغبانی سبك،چمن زنی با دستگاه چمن زن ،كارهای نجاری و حمل چوب سبك (3 تا 5/5 واحد متابولیك) ، بازی بدمینتون تفریحی (5/4 واحد متابولیك)، پرتاب توپ بسكتبال، دوچرخه سواری در سطح صاف و با فشار كم(6 واحد متابولیك) ، رقص ملایم تا تند (3  تا 5 واحد متابولیك)، ماهیگیری در حالت ایستاده، گلف بازی (4 واحد متابولیك)، موج سواری(3 واحد متابولیك)، شنای تفریحی( تا6 واحد متابولیك) كه بستگی زیادی به نوع شنا و سطح مهارت فرد دارد  ، تنیس روی میز(4 واحد متابولیك)، تنیس 4 نفره(5 واحد متابولیك)، والیبال تفریحی و  غیر رقابتی(3 تا 4 واحد متابولیك) .

فعالیتهای ورزشی و بدنی كه در  گروه با شدت بالا (شدید) طبقه بندی میشوند عبارتند از پیاده روی با  سرعت بسیار بالا(5/4 مایل در ساعت) در سطح صاف (برابر 3/6  واحد متابولیك) ، پیاده روی با سرعت متوسط در سطح  شیبدار با شیب متوسط  بدون كوله پشتی یا با كوله پشتی سبكتر از 5 كیلوگرم (برابر7 واحد متابولیك )،  كوهپیمایی در شیبهای تند با كوله پشتی نسبتا سنگین تا سنگین(5 تا 20 كیلوگرم)  برابر 5/7 تا 9  واحد متابولیك، نرم دویدن در سطح صاف با سرعت 5تا 6 مایل در ساعت (برابر با 8 تا 10 واحد متابولیك) ، دویدن با سرعت 7 مایل در ساعت در سطح صاف و سفت (برابر با 5/11 واحد متابولیك)،  كارهای باغبانی سنگین نظیر بیل زدن، حفر چاه و حمل  بار سنگین(برابر 7 تا 5/8   واحد متابولیك) ، ورزش بسكتبال(برابر 8  واحد متابولیك) ، دوچرخه سواری در سطح صاف و با فشار متوسط(سرعت 12 تا 14 مایل بر ساعت) برابر با  8  واحد متابولیك ، دوچرخه سواری در سطح صاف و با فشار زیاد(سرعت 14 تا 16 مایل بر ساعت) برابر با  10 واحد متابولیك ، اسكی استقامت بسته به سرعت آن معادل 7 تا 9  واحد متابولیك، فوتبال (ساكر) برابر 7 (فوتبال تفریحی) تا  10 (فوتبال رقابتی) واحد متابولیك، شنا با شدت متوسط تا شدید برابر با 8 تا 11 واحد متابولیك  كه بستگی زیادی به نوع شنا و سطح مهارت فرد دارد، تنیس 2نفره و والیبال رقابتی  برابر با  8  واحد متابولیك. لازم به ذكر است  كه هر مایل  تقریبا  6/1 كیلومتر  است.

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.